ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ” ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (https://mahitikanaja.karnataka.gov.in)

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಅಟೊ ಡಿಸೆಬಲ್ಡ್ ಸಿರಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸÀರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡಿಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 20 02 2024 ಸಂಜೆ 5 00

ಎಆರ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ 2 ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಆರ್ ಪಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಹೆಚ್‍ಐವಿ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ 3 ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಎಆರ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಾಟ್ಸ್ಅಫ್ ಅಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Condoms ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಎಆರ್‌ವಿ ಮಾತ್ರೆ ARV Drug Tab Lamavudine 100mg ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟಿಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಡಿಬಿಎಸ್ ಕಲೇಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಎಸ್‌ಟಿಐಆರ್‌ಟಿಐ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಿಪಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಆರ್ ವಿ ಮಾತ್ರೆ Tab Atazanavir 300mg Ritonavir 100mg ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ ಅಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಸಂಬAಧ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ

ಹೆಚ್ಐವಿ ರಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ 2 3 ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 22 12 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಎಸ್‌ಎಪಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ 2023 24ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ ೨೦೨೩ ೨೪ನೇ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ

ಹೆಚ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ Lancets ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ 27 11 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ ಅಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಂಬAಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ 27 11 2023 ರ ಸಂಜೆ 5 00

ಹೆಚ್‌ಹೆಚ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಬಿಎಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ 21 11 2023 ಸಂಜೆ 5

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ 17 11 202

HSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ Lancets ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ 17 11 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಕೆಎಸ್‌ಎಪಿಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 11 2023 5 00 ಗಂಟೆ

HbsAG Test for Hepatitis B and HCV antibody test Kits ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ 06 11 2023 ಸಂಜೆ 5

ರೀ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಫ್ ಅಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸಂಬAಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿ 02 11 2023 ರಂದು 5 00

ಹೆಚ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕರ‍್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ Lancets ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ ೩೧ ೧೦ ೨೦೨೩ ಸಂಜೆ ೫ ೦೦

ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಡಿಬಿಎಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೧೦ ೧೧ ೨೦೨೩ ಸಮಯ ಸಂಜೆ ೫ ೩೦ ಗಂಟೆ

ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ 1 & 4 ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 10 11 2023 ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Elisa Reader and Washer ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 03 11 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ Deep Freezer and domestic refrigerator ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿ 03 11 2023 ಸಂಜೆ 5 30

CPM ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 26 10 2023

2023 24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆನೊವೊ ಕಂಪೂರ‍್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 26 10 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಾನಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ ೦೭ ೦೬ ೨೦೨೩ ಸಂಜೆ ೪ ೦೦ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 10 2023

ವಾಟ್ಸ್ಅಫ್ ಅಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಮಾಹಿತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 10 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರವiದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಎನ್‌ಜಿಒಸಿಬಿಒಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷÀನ್ ಅಫ್ ಇಂಟ್‌ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 21 10 2023

ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರವiದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಎನ್‌ಜಿಒ/ಸಿಬಿಒಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷÀನ್ ಅಫ್ ಇಂಟ್‌ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 21 10 2023

ವಾಟ್ಸ್ಅಫ್ ಅಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಮಾಹಿತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 10 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 10 2023

ಜಿಯೊ ಫೆನ್‌ಸಿಂಗ್ ರಿಮೋಟ್ ಹಾಜರಾತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 09 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಶೋಧನೆ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಬಂಧ

ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೊಲ್ಡ್ ರೂಂಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಇ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ 3 ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 16 09 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಎಆರ್ ವಿ ಮಾತ್ರೆ Abacavir 300 mg IP Tablet Single Pill ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿ14 09 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಬಾಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 13 09 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ವಾಟ್ಸ್ಅಫ್ ಅಡ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಮಾಹಿತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 08 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಲೆನೊವೊ ಕಂಪೂರ‍್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ಸಂಬAಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 08 2023 ಸಂಜೆ 5 00

20oC Deep Freezer 2 to 8oC domestic refrigerator with data logger ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 04 09 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಎಆರ್ ವಿ ಮಾತ್ರೆ Abacavir 300 mg IP Tablet Single Pill ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 14 08 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

KSAPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳು

ಸಿಪಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ 4 ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 01 08 2023 ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 28 07 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

Buprenorphine 0 4 mg & Buprenorphine 2 mg ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬAದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 15 0 7 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಂ ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಎಂಸಿ ನೀಡಲು ಇಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 21 07 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

2023 24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆನೊವೊ ಕಂಪೂರ‍್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ಸಂಬAಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 14 07 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಎಆರ್ ವಿ ಮಾತ್ರೆ Abacavir 300 mg IP Tablet (Single Pill) ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 20 07 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಎಆರ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಸಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 20 07 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಎಆರ್ ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇ ಸಂಗ್ರಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿ 20 07 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

CPM ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಿಸಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 05 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಇ- ರಕ್ತಕೋಶ್ www.eraktkosh.in ಈ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬAಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 03 2023

ಫೋಟೋ ಕಾಫಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ0ದ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 ೦3 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಐವಿ ರಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ 3 ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 14 03 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬAದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿAದ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 03 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 08 03 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 08 03 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಫೋಟೋ ಕಾಫಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ0ದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 ೦2 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಎಆರ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ಎ ಆರ್ ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬ0ಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20 ೦2 2023 ಸಂಜೆ 5 ೦೦

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬ0ಧ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 04 02 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬoಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿoದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಹೊಸ TI ಗಳು ಮತ್ತು LWS ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಐವಿ ರಾಪಿಡ್ ಕಿಟ್ 2&3 ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಆಲ್ಇನ್ಒನ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬAಧ ಮರು ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 17 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 01 2023 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 16 01 2023 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 09 01 2023 ಸಂಜೆ 5 00

ಇಸಂಗ್ರಹಣ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನು ಸಾಗಣಿಕೆ ಸಂಬಧ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 01 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಆಲ್ಇನ್ಒನ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಧ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೩೧ ೧೨ ೨೦೨೨ ಸಂಜೆ ೫ ೦೦

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾ ಟಾಪ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಎಂಸಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 27 12 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20 12 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 07 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ವಿವಿಧ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸಿಬಿಒಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 11 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಇಸಿ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 03 12 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15 11 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

CPM ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 10 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 15 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಅಲ್ಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 01 09 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 18 08 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಟಿವಿಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ 18 08 2022 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕ್ರವiದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೧೭ ೦೮ ೨೦೨೨ ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆಎಸ್‍ಎಪಿಎಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಟಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿಓ ಸಿಬಿಓ ಗಳಿಗೆ ಇಒಐ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12 08 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಸ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರುದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 29 07 2022 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಲೈಂಗಿಕ ಕರ‍್ಯರ‍್ತೆಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕರ‍್ಡ್ ನೀಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫರ‍್ಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧೀಕಾರಿನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಅವಧಿ ಮೀರಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಸ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 07 2022 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 3 ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕೂರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಟೋಪಚಾರ ಇತರೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 04 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಸ್ ಪೆನ್ ನೋಟ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ 04 06 2022 ಸಂಜೆ 5 00

ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ 3 ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 09 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30 ಗಂಟೆ

ಐಸಿಟಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 12 05 2022 ಸಂಜೆ 5 30

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ೩ ವಾಕ್ ಇನ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ೦೮/೦೪/೨೦೨೨ ಸಂಜೆ ೫.೦೦ ಗಂಟೆ.”

ಸುರಕ್ಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/03/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಒಂದು ವರುಷದ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/03/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಐಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಡ್್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ 01 04 2022 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ

ಡೆಮೊ ಕೆನೊಪಿ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮೂಲಕ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25/02/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:22.02.2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಕಾರು) ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/02/2022 ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ವಿನಿಮಯ ಸಂಬಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 10 02 22 ಸಂಜೆ 5 00 ಗಂಟೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಕಾರು) ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ

ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಏಕರೂಪದ ವಿನಿಮಯ ಸಂಬAದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/01/2022 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದಕರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಒಐಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿ. 03/01/2022 ಸಂಜೆ 5.30

ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 03/01/2022 ಸಂಜೆ 5.30

ಎಆರ್‌ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿAದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧÀ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ವiರು-ಟೆಂಡರ್ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಟೆ

ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಚೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/09/2021 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ

ಫೋಟೊ ಕಾಪಿಯರ್ಸ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಿಸಿ, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಯು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 06/09/2021 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ

ಎಆರ್‌ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿAದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬAಧ ಅಲ್ಪವಾಧಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎನ್‌ಎಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಸ್‌ಒಪಿ

ಕೆಎಸ್ಎಪಿಎಸ್ ಕಛೇರಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ವ ವಿಂಗ್, 1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು -560023 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್‌ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಷ್‌ ಸೊಸೈಟಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080