ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಕುಷ್ಟರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560023.
                                                                                     ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 - 29557022
 ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ E-Mail Id
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ  ಜೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ​ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು   080-29557021 pdksaps@gmail.com
2 ಶ್ರೀಮತಿ  ಮಮತ  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 9449846923   ksapspdp@gmail.com
ಅಪರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಭಾಗ
3 ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ. ವಿ, ಅಪರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು 9449847036   apdksaps@gmail.com
ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ
4 ಡಾ.ವೀರಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು)      
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎಂ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು 9449847017    
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಎಂ ಜೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು      
8 ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಎನ್ ಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿ.ಸ್ಟೇನೊ 9740812692    
10 ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸುಮ್ ತಾಜ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು      
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿ.ಸ್ಟೇನೊ      
12 ವಸಂತಕುಮಾರ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು      
13 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು      
15 ಜೂಯಿಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟನ್ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು      
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗ
16

ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ.ಬಿ.ಎಸ್

ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ) 94489847011   jdbasics.ksaps@gmail.com
17 ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಸಿಟಿಸಿ)      
18 ಡಾ.ಲಲಿತಹಂಡೆ PPTCT ಸಲಹೆಗಾರರು (UNICEF) 9449846946    pptctconsultant@gmail.com
19 ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಎ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ICTC )  9449847023   adictcksaps@gmail.com
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9482153635    
21 ಶ್ರೀ ಶಂಭು.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕರು 9482153634    
22 ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಿತ. ಎ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449847031    
ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಭಾಗ
23 ಡಾ.ಡಿ .ಜಯರಾಜು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆ) 9449846927   jdbloodsafety.ksaps@gmail.com
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಥಿಯ. ಎಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಲ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವೀಸ್) 9449891719   qmlabservice.ksaps@gmail.com
25 ಆಸಿಯಾಅಂಜುಮ್ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು      
26 ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯಕರು 9449846930    
ಎಸ್ ಟಿ ಐ/ಆರ್ ಟಿ ಐ ವಿಭಾಗ
27 ಡಾ.ಡಿ .ಜಯರಾಜು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (STI) 9449847026   ddstdksaps@gmail.com
28 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತ  ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449846923    
ಹಾರೈಕೆ, ಬೆಂಬಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗ
29 ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (CST) 9449846947   jdcstksaps@gmail.com
30 ಡಾ.ರವಿಕುಮಾರ ಡಿ ಎನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ (CST) 9901867676   rcka001@gmail.com
31 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಥಿಯ. ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (CST) 9449891719   adnursingksaps@gmail.com
32 ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ.  ಎನ್.ಎ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449847020    
ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗ
33 ಶ್ರೀ. ಪಾಮೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (TI)       
34 ಶ್ರೀ. ಉಲ್ಲಾಸ ರಂಗಯ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಟಿ.ಐ)      
  ಶ್ರೀಮತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೆಟಗಾರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಟಿ.ಐ)      
36 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು      
ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣೆ & ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗ
37 ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (M&E) I/c 9449847026   ddmandeksaps@gmail.com
39 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449847025    
ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
40 ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರು (IEC) I/c 9449847026   jdiecksaps1@gmail.com
41 ಶ್ರೀ ಗೊವಿಂದರಾಜು ಟಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು  (CSM) 9449846945   coniecksaps@gmail.com
42 ಶ್ರೀ ನಂಜೇಗೌಡ ಜಿ ಯು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (Youth) 9449847027   ycksaps@gmai.com
44 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(GIPA) 9449846951   gipaksaps@gmail.com
45 ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕ ಎಸ್ ಎನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449847018    
ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
46  ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ವಿ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ) 9449846957   admksaps@gmail.com
47 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎನ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449847021    
48 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ಬಿ .ಜೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449846929    
49 ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ ಎಂ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು      
50 ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು      
ಪ್ರೂಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ
51 ಡಾ. ಮಮತಾ.ಪಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರೂಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ - 1)     adprc1ksaps@gmail.com
51 ಡಾ.ಗೀತಾ ಮಕ್ಕಣ್ಣವರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರೂಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ - 2)      
52 ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕರು 9449846993    
ಉಗ್ರಾಣ ವಿಭಾಗ
53 ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಧರ. ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಉಗ್ರಾಣ) 9449847030   soksaps@gmail.com
54 ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ.ಎಂ, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ 9449846948   pharmacistksaps@gmail.com
56 ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ ಕೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಹಾಯಕರು 9449846952    
ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'
57 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಿ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
58 ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
59 ಶ್ರೀಮತಿ ಫಿಲೋಮಿನ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
60  ಶ್ರೀ ಕಿರಣ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
61 ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
62  ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ ಹೆಚ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
63  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'      
ಚಾಲಕರು
64 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು      
65 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ  ಆರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು      
66 ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಹುಸೈನ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು      
67 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು      

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-04-2023 12:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್‌ ಪ್ರಿವೆನ್‌ಷ್‌ ಸೊಸೈಟಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080